Hoe u geheimen beter kunt organiseren met Keepass Password Manager

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 1

De internetdiensten van tegenwoordig zijn sterk afhankelijk van op tekst gebaseerde wachtwoorden voor gebruikersauthenticatie. De alomtegenwoordigheid van deze diensten in combinatie met de moeilijkheid om grote aantallen en symbolen van veilige wachtwoorden te onthouden, verleiden gebruikers om eenvoudige, gemakkelijk te raden wachtwoorden op meerdere websites te hergebruiken, waardoor hun accounts kwetsbaar worden.

We raden u altijd aan om een ​​wachtwoordbeheerder te gebruiken. Hiermee kunt u niet alleen sterke, gecompliceerde wachtwoorden gebruiken die u niet handmatig hoeft in te voeren, maar u kunt ook eenvoudig unieke wachtwoorden voor online accounts gebruiken.Keepass is een gratis, open source wachtwoordbeheerder waarmee u wachtwoorden op een veilige manier kunt beheren. U kunt al uw wachtwoorden in één database plaatsen die is vergrendeld met één hoofdsleutel of een sleutelbestand, of beide. Als je aan de slag gaat, kun je onze introductiegids voor Keepass bekijken.

Organiseer wachtwoorden in groepen of tags

Het aantal wachtwoorden dat een gebruiker moet onthouden, blijft toenemen en de gemiddelde internetgebruiker heeft naar schatting meer dan 20 verschillende online accounts. Naarmate u meer accounts toevoegt, worden uw wachtwoorden een beetje overweldigender om te beheren. Met Keepass kunt u wachtwoorden indelen in groepen of tags. U kunt zoveel groepen toevoegen als u nodig heeft en ze gebruiken om al uw aanmeldingen te ordenen in een volgorde die voor u zinvol is.

Om een ​​nieuwe groep aan te maken, selecteert u eerst in het groepsvenster waar de groep moet komen, ofwel de databasenaam of binnen een bestaande groep. Klik met de rechtermuisknop om het groepsmenu te openen en selecteer Groep toevoegen. Of klik op Bewerken in het hoofdmenu en selecteer Groep toevoegen in de vervolgkeuzelijst.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 2

Geef de groep een unieke naam, kies eventueel een icoon voor de groep en druk op OK. U kunt een vervaldatum voor de groep instellen als u deze alleen wilt gebruiken voor een tijdelijke set wachtwoorden. U kunt zelfs een notitie voor die groep toevoegen op het tabblad Notities, zodat u onthoudt wat deze groep bevat of dat er instructies zijn die moeten worden gevolgd bij het gebruik van wachtwoorden onder een groep.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 3

Groepen kunnen verder worden onderverdeeld in subgroepen in een boomachtige organisatie. Om een ​​subgroep aan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op de gewenste groep en selecteert u Groep toevoegen. Dat is nog een andere manier om uw wachtwoorden beter georganiseerd en gemakkelijker toegankelijk te houden. Het enige wat u nu hoeft te doen, is alle vermeldingen die u in deze groep wilt opslaan, slepen en neerzetten. De wachtwoordinvoeren zijn gegroepeerd in de groepen die u aan de linkerkant ziet. Dus, afhankelijk van de groep aan de linkerkant die je hebt geselecteerd, worden de items in deze groep in de rechterweergave weergegeven.

Naast het maken van groepen van uw wachtwoorden, kunt u uw invoer ook als favorieten markeren. Selecteer het favoriete item, klik er met de rechtermuisknop op en klik op Geselecteerde items > Tag toevoegen > Nieuwe tag en voer bijvoorbeeld Favoriet in.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 4

Om alle items met de tag-favoriet weer te geven, klikt u op de werkbalkknop met drie toetsen (rechts van de vergrootglaswerkbalkknop) en kiest u Tag: Uw geselecteerde tag. Als alternatief is deze opdracht ook toegankelijk via het hoofdmenu Bewerken > Invoer per tag weergeven.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 5

Laten we aannemen dat u alle vermeldingen hebt getagd en dat u nu alle vermeldingen met die tag wilt openen terwijl u de database opent. Om dit te bereiken, maken we een triggersysteem. Ga naar Extra > Triggers en klik op Toevoegen. Voer onder het eigenschappenvenster een naam in zoals Toon tag bij het openen van een database en klik op Volgende.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 6

Voeg op het tabblad Gebeurtenissen een gebeurtenis toe Geopend databasebestand en klik op Volgende.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 7

Klik op het tabblad Acties op Toevoegen > Items weergeven op tag en noteer onder het gedeelte Tag de tagnaam. Klik op de knop Voltooien om met succes een triggersysteem te maken. Sluit de database en zodra u ze opnieuw opent, ziet u alle vermeldingen met uw favoriete tag. Vergeet niet om uw database elke keer dat u wijzigingen aanbrengt opnieuw op te slaan.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 8

Zoals je merkt met Keepass, kun je items ordenen door ze in groepen te plaatsen of door ze te taggen met labels. Er is een aanzienlijke discussie gaande over de relatieve verdiensten van groepen versus labels, maar de relatieve ervaring van het organiseren van informatie met zowel groepen als labels zal in de loop van de tijd rijpen en begrijpelijk worden. Elk model heeft zijn eigen kracht en zwakte wanneer het wordt beoordeeld met betrekking tot basisactiviteiten van persoonlijk informatiebeheer (PIM), zoals bewaren, organiseren en opnieuw vinden. Het is dus aan jou hoe je de inzendingen organiseert. Kies degene die je zinvol vindt, of je werk gedaan krijgt.

Items uit groepen verwijderen

Na verloop van tijd heb je waarschijnlijk een aantal accounts die je niet meer gebruikt. Selecteer een item uit de groep, klik met de rechtermuisknop en selecteer Item verwijderen. Zodra u bevestigt, wordt uw invoer verplaatst naar de Prullenbak-groep. Je wachtwoorden zijn er eigenlijk nog steeds, maar gewoon aan het zicht onttrokken in een groep die je normaal niet zou controleren. Als je nog steeds een item wilt gebruiken, sleep het dan gewoon naar de groepsmap. Als u absoluut zeker weet dat u dat item niet langer nodig hebt, verwijdert u het uit de prullenbak.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 9

De kolommen van de invoerlijst rangschikken en configureren

Het is voldoende om uw invoer in groepen of tags te organiseren als u net begint met de toepassing of ze wilt categoriseren op basis van de typen en het belang, zoals toepassingen, weblogins, websitelogins, logins voor winkelwebsites, educatieve of amusementswebsites, en spoedig.

Het is echter ook belangrijk om een ​​overzicht te krijgen van een bepaald item, zoals de aanmaaktijd, de laatste wijzigingsdatum en tags. De aanmaaktijd en de laatste wijzigingsdatums zijn vooral belangrijk omdat het u een schatting geeft van hoe lang u hetzelfde wachtwoord voor een account heeft gebruikt en wanneer u het heeft aangemaakt.

Met Keepass kunt u kolommen rangschikken en configureren volgens uw vereisten. Selecteer Weergave in het bovenste menu en klik op Kolommen configureren. Om wachtwoorden te verbergen, selecteert u Wachtwoord en schakelt u het vinkje Verberg gegevens met sterretjes in. Op dezelfde manier kunt u de procedure toepassen voor gebruikersnamen of gevoelige titels. Dit wordt aanbevolen als u Keepass in een openbare omgeving wilt gebruiken, zoals een café of een open kantoor.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 10

Er zijn veel velden beschikbaar voor kolommen: standaardveld, aangepaste velden en meer (grootte in KB, aantal bijlagen, geschiedenistelling, tags, vervaltijd en URL-overschrijving). Om kolommen opnieuw te ordenen, versleept u de kolomkoppen in het hoofdvenster. Om items te sorteren op een veld, klikt u op de corresponderende kolomkop in het hoofdvenster.

Plug-ins om de esthetiek van kolommen te verbeteren

Keepass beschikt over een plug-in-framework. Plug-ins kunnen extra functionaliteit bieden, zoals ondersteuning van meer bestandsindelingen voor importeren/exporteren, netwerkfunctionaliteiten, back-upfuncties en meer. Om de plug-in te installeren, downloadt u de plug-in van de auteurspagina en pakt u het ZIP-bestand uit in een map naar keuze. Kopieer de uitgepakte plug-inbestanden naar de Keepass-map (waar het uitvoerbare bestand van Keepass zich bevindt) of een submap ervan. Start Keepass opnieuw om de nieuwe plug-in te laden.

De informatie in de kolom is voldoende voor de basisbehoeften. Er ontbreken echter nog twee dingen. Details over wachtwoordkwaliteit en Favicon van dat specifieke item ontbreken in de kolom. De wachtwoordkwaliteit zal de sterkte van wachtwoorden in bits laten zien, en Favicon zal de esthetiek van de invoer vergroten.

Download van de Keepass-plug-inspagina de plug-ins Quality Column en Favicon Downloader en installeer ze. U ziet een nieuwe kolom met de naam Wachtwoordkwaliteit in de lijst met kolomitems.

Favicon-downloader downloadt de pictogrammen van websites in uw Keepass-items, waardoor de items er esthetisch uniek uitzien. U kunt deze plug-in gebruiken om Favicon te downloaden voor een individueel item, een hele groep of een willekeurige selectie van items. Om deze plug-in te laten werken, vult u het URL-item in, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Favicons downloaden.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 11

Organiseer andere soorten geheimen met Keepass

U kunt Keepass gebruiken voor andere gegevens die andere beveiliging nodig hebben dan alleen online accounts, website- of netwerkwachtwoorden. Het kan worden gebruikt voor het opslaan van softwareregistratiesleutels en serienummer, portemonnee-inhoud zoals creditcard/betaalpas, burgerservicenummer, bankafschriften, beveiligde notities en andere details. Om Keepass volledig voor dit doel te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat u de groepen gescheiden houdt, een pictogram en notities toevoegt voor gedetailleerde instructies, indien van toepassing.

Softwarelicentiegegevens toevoegen in Keepass

Weet je, al die applicaties die je in de loop der jaren hebt gekocht, of al die licenties voor meerdere gebruikers die je moet bijhouden voor je bedrijf? In plaats van die details in een spreadsheet of willekeurige e-mailmappen achter te laten, kunt u ze veilig bewaren in Keepass.

Stel dat u zojuist een licentie voor Windows 8 PRO hebt gekocht. Maak een vermelding in de groep Softwarelicentie en noem de titel Windows 8 PRO met een link in het URL-veld. Aangezien de licentie voor Windows eeuwigdurend is, tenzij u wilt upgraden, hoeft u de vervaldatum niet toe te voegen.

Sommige softwarelicenties zijn een jaar geldig. In dit geval kunt u in deze groep een Vervaldatum instellen. Wanneer deze datum is bereikt, wordt de invoer automatisch gemarkeerd als verlopen (met behulp van een rood kruispictogram in het hoofdvenster en de invoergegevens met een doorgestreept lettertype). Het item wordt niet verwijderd wanneer het verloopt. Met deze functie komt u te weten dat uw licentie is verlopen en moet worden verlengd.

Ga nu naar het tabblad Geavanceerd en je ziet twee secties.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 12

De sectie Aangepaste tekenreeksvelden kan een willekeurig aantal aangepaste tekenreeksen bevatten. Klik op Toevoegen om het nieuwe tekenreeksveld toe te voegen. Deze strings kunnen alle informatie van uw keuze bevatten, in dit geval plaatsen we de veldnaam als licentie en veldwaarde met registratiegegevens inclusief naam, e-mailadres en productsleutel van Windows 8 PRO. Zoals gebruikelijk worden de stringdetails versleuteld opgeslagen in de database, net als alle andere database-inhoud.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 13

In het gedeelte Bestandsbijlage kunt u bestanden aan vermeldingen toevoegen. De bestanden worden geïmporteerd in de database en zijn gekoppeld aan het item. Bij het importeren van bestanden verwijdert Keepass niet het originele bronbestand! U moet ze desgewenst zelf verwijderen. Zoals gebruikelijk worden bestandsbijlagen versleuteld opgeslagen in de database.

Om het bestand als bijlage te importeren, klikt u op Bijvoegen en selecteert u Bestand(en) bijvoegen. Er verschijnt een nieuw venster. Selecteer daar de kopie van de bon van Windows 8 PRO en klik op OK.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 14

U kunt elk bestand als bijlage invoegen, of het nu een PDF-ontvangstdocument, tekstbestand en zelfs een screenshot is. Als u later de bijlage wilt bekijken, heeft Keepass zijn eigen interne viewer en werkt het met de gegevens in het hoofdgeheugen.

Als het bestandsformaat niet wordt ondersteund (bijv. PDF-bestand), extraheert Keepass de bijlage naar een (EFS-gecodeerd) tijdelijk bestand en opent het met de standaardtoepassing. Nadat u klaar bent met bekijken/bewerken, kunt u kiezen tussen het importeren of verwijderen van eventuele wijzigingen in het tijdelijke bestand. In ieder geval verwijdert Keepass het tijdelijke bestand veilig.

Veilige notities toevoegen in Keepass

Met Keepass kunt u veilig informatie opslaan die mogelijk niet goed in een andere categorie past of die u wilt beschermen tegen nieuwsgierige blikken. Secure Notes is een geweldige plek om informatie op te slaan die nuttig is maar niet vaak wordt gebruikt, zoals herstelsleutels met twee factoren, voertuigidentificatienummers, verzekeringspolisnummers, nood- of tijdelijke contactnummers, enzovoort.

Maak een vermelding in de groep Notities en noem deze als Paspoortaanvraagformulier. Voeg Bestandsnummer toe aan de aangepaste veldreeksen. Klik in het gedeelte bestandsbijlage op Bijvoegen en selecteer vervolgens Lege bijlage maken. Er wordt een RTF-bestand gemaakt dat aan die notitie wordt gekoppeld. Omdat Keepass zowel .TXT- als .RTF-bestanden ondersteunt, kunt u deze intern bekijken/bewerken.

Voor TXT-bestanden ondersteunt de ingebouwde editor standaardbewerkingen zoals knippen, kopiëren, plakken, ongedaan maken, word-wrap en meer. Voor RTF-bestanden zijn daarnaast standaard opmaakcommando's beschikbaar: lettertype, lettergrootte, vet, cursief, onderstrepen, tekst- en achtergrondkleuren en meer.

hoe-je-geheimen-beter-organiseren-met-keepass-wachtwoord-manager foto 15

Zodra u uw wachtwoorden en andere geheime vermeldingen in een Keepass-database hebt, wilt u er zeker van zijn dat u deze gegevens gemakkelijk op al uw computers en smartphones kunt krijgen, waar u ook bent en welk apparaat u ook heeft.

Er zijn veel handige functies aanwezig in Keepass. Als u net begint met de applicatie, kan het even duren voordat u gewend bent geraakt aan de beschikbare interface en tools. Het organiseren en beheren van geheimen met Keepass is eenvoudig, maar vereist een goed gevormde workflow en wat je ermee wilt bereiken. Als je hulp nodig hebt of een methode hebt die je wilt delen, laat het ons dan weten in de reacties hieronder.

Meer verhalen

IFTTT-recepten instellen en toepassen met de IF-app voor iOS

In onze nieuwste versie van het If This Then That-ecosysteem van apps, gaan we u helpen te leren hoe u het IF-programma kunt gebruiken om algemene regels op uw iOS-apparaat toe te passen die op de achtergrond van uw reguliere activiteiten worden uitgevoerd.

Geek Trivia: wat was het eerste commerciële elektronische navigatiesysteem voor in de auto?

Denk je het antwoord te weten? Klik door om te zien of je gelijk hebt!

Geek Trivia: de langst regerende monarch van een groot Europees land was?

Denk je het antwoord te weten? Klik door om te zien of je gelijk hebt!

Geek Trivia: bevindt zich het grootste Manta Ray Sanctuary ter wereld?

Denk je het antwoord te weten? Klik door om te zien of je gelijk hebt!

Hoe maak je een kloon van een document in Word

Het kan voorkomen dat u wijzigingen in een document wilt aanbrengen, maar niet het risico wilt lopen dat de wijzigingen permanent worden. Om te voorkomen dat het originele document wordt aangetast, kunt u een kloon van het document maken, en we zullen laten zien hoe u dit eenvoudig kunt doen.

Een back-up maken, wissen en herstellen van uw Apple Watch

De Apple Watch is op zichzelf een kleine computer met gegevensback-up en beveiligingsbehoeften. Lees verder terwijl we u laten zien hoe u ervoor kunt zorgen dat er een back-up van uw Apple Watch wordt gemaakt, gewist en hersteld, net zoals u zou doen met uw smartphone.

Hoe u uw eigen recepten kunt maken met IFTTT op de iPhone

If This Then That is een reeks programma's en snelle hacks waarmee uw mobiele apparaten niet alleen eenvoudige opdrachten één voor één beter kunnen begrijpen, maar ook brede lijnen van lineaire patronen die kunnen worden geprogrammeerd, afhankelijk van hoe u een bepaald stukje technologie gebruikt in de echte wereld.

Hoe krijg je de L-vormige opmaakpictogrammen terug in Microsoft Word?

Ieder van ons heeft een voorkeurslay-out en -configuratie wanneer we met Microsoft Word werken, maar wat als iets waar je van houdt en waar je op vertrouwt, is verdwenen? De SuperUser Q&A-post van vandaag helpt een gefrustreerde lezer om hun Microsoft Word-lay-out terug te brengen naar de manier waarop ze dat willen.

Geek Trivia: Welke gewone culinaire groente werd in het 18e-eeuwse Europa als giftig beschouwd?

Denk je het antwoord te weten? Klik door om te zien of je gelijk hebt!

Hoe browsers de identiteit van websites verifiëren en beschermen tegen oplichters

Is het u ooit opgevallen dat uw browser soms de organisatienaam van een website weergeeft op een versleutelde website? Dit is een teken dat de website een uitgebreid validatiecertificaat heeft, waarmee wordt aangegeven dat de identiteit van de website is geverifieerd.