Geek School: Windows 7 leren - Monitoring, prestaties en Windows up-to-date houden

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 1

In de huidige editie van Geek School kijken we naar de tools die we kunnen gebruiken om de prestaties en betrouwbaarheid van onze computers te controleren.

Zorg ervoor dat je de vorige artikelen in deze Geek School-serie over Windows 7 bekijkt: • Introductie van How-To Geek School
 • Upgrades en migraties
 • Apparaten configureren
 • Schijven beheren
 • Toepassingen beheren
 • Internet Explorer beheren
 • Grondbeginselen van IP-adressering
 • Netwerken
 • Draadloos netwerken
 • Windows Firewall
 • Beheer op afstand
 • Toegang op afstand

En blijf deze week op de hoogte voor de rest van de serie.

Gebeurtenislogboeken

Gebeurtenislogboeken zijn speciale bestanden die belangrijke gebeurtenissen op uw computer registreren, zoals wanneer een gebruiker zich aanmeldt op uw computer of wanneer een programma crasht. Gebeurtenislogboeken zijn zeer nuttige hulpmiddelen wanneer u een probleem met uw computer probeert op te lossen. U kunt de Windows Event Viewer gebruiken om gebeurtenislogboeken te lezen, maar u moet hiervoor de beheerder van de machine zijn.

De gebeurtenisviewer openen

Om de Event viewer te openen, klikt u op Start en start u het Configuratiescherm.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 2

Ga dan naar het gedeelte Systeem en beveiliging.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 3

Hier wil je klikken op Systeembeheer.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 4

U kunt het vervolgens openen door op de snelkoppeling Event Viewer te klikken.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 5

Dat is alles.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 6

De Event Viewer geeft gebeurtenissen weer in verschillende logboeken. Windows-logboeken omvatten:

 • Het toepassingslogboek - Het toepassingslogboek bevat gebeurtenissen die zijn vastgelegd door programma's, het kan u bijvoorbeeld vertellen waarom een ​​bepaald programma is gecrasht.
 • Het beveiligingslogboek – Het beveiligingslogboek registreert gebeurtenissen zoals geldige en ongeldige aanmeldingspogingen, evenals gebeurtenissen die verband houden met het gebruik van bronnen, zoals het maken, openen of verwijderen van bestanden.
 • Het installatielogboek – Het installatielogboek registreert gebeurtenissen die een Windows-functie toevoegen, verwijderen of bijwerken. Elke keer dat u een Windows Update installeert, wordt er bijvoorbeeld een vermelding vastgelegd.
 • Het systeemlogboek: het systeemlogboek bevat gebeurtenissen die zijn vastgelegd door Windows-systeemcomponenten. Als een stuurprogramma bijvoorbeeld niet wordt geladen tijdens het opstarten, wordt een gebeurtenis vastgelegd in het systeemlogboek.

Om een ​​van de Windows-logboeken te bekijken, vouwt u eenvoudig het item Windows Logs Console Tree uit en selecteert u het logboek dat u wilt bekijken.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 7

Aan de rechterkant ziet u alle gebeurtenissen die het logboek bevat. Er zijn drie soorten evenementen:

 • Fouten – Aangegeven door het vervelende rode uitroepteken, geven fouten aan dat er een fataal probleem is geweest, zoals gegevensverlies.
 • Waarschuwing – Aangegeven door het gele uitroepteken, geven waarschuwingen aan dat er een probleem is geweest, maar dat het programma kan blijven werken. Ze dienen ook als een waarschuwing dat er toekomstige fouten kunnen optreden.
 • Informatie – Aangegeven door het witte uitroepteken, beschrijven informatiegebeurtenissen de succesvolle werking van een programma, stuurprogramma of service.

Opmerking: het beveiligingslogboek gebruikt de bovenstaande gebeurtenisniveaus niet en gebruikt eerder beveiligingsaudits.

Logboeken filteren

Gebeurtenislogboeken bevatten duizenden gebeurtenissen en het kan soms lastig zijn om de informatie te vinden die u nodig hebt. Als u weet waarnaar u op zoek bent, kunt u altijd een logfilter gebruiken om alle irrelevante informatie eruit te filteren. Laten we eens kijken hoe we de Event Viewer kunnen gebruiken om erachter te komen hoe lang het duurt voordat onze computer is opgestart. Het eerste dat u moet doen, is de toepassings- en servicelogboeken openen en vervolgens inzoomen op Microsoft en vervolgens op Windows.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 8

Zoek vervolgens de map Diagnostics-Performance en filter het operationele logbestand.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 9

Maak nu een filter voor alle gebeurtenissen op waarschuwingsniveau met een gebeurtenis-ID van 100.

Opmerking: ik ken deze informatie alleen omdat ik deze eerder heb moeten gebruiken. U moet zich concentreren op hoe u een filter zou maken, niet dat de opstartgebeurtenis een gebeurtenis-ID van 100 heeft.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 10

Zodra u op OK klikt, zou u alleen gebeurtenissen op waarschuwingsniveau moeten zien.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 11

Als u een van de resultaten selecteert en naar de inhoud kijkt, ziet u uw opstarttijd in milliseconden.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 12

Een aangepaste weergave maken

Als u weet dat u elke dag verbinding gaat maken met een server en een aangepast filter toepast om specifieke gebeurtenissen te bekijken, kunt u overwegen een aangepaste weergave te maken waarmee u uw eigen vooraf gefilterde logbestanden kunt maken. Het maken van een nieuwe aangepaste weergave is precies hetzelfde als het maken van een nieuw filter: klik met de rechtermuisknop op het logboek en selecteer Aangepaste weergave maken in het contextmenu.

geek-school-leer-windows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 13

Kies dan een filtercriterium. We gaan weer voor gebeurtenissen op waarschuwingsniveau met een gebeurtenis-ID van 100.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 14

Geef uw nieuwe aangepaste weergave vervolgens een naam en klik op OK.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 15

Nu heb je een mooi, voorgefilterd logboek.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 16

De grootte van uw logbestanden beperken

Als u de grootte van de logbestanden wilt bepalen, kunt u dit doen door met de rechtermuisknop op een logbestand te klikken en eigenschappen te selecteren.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 17

Hier kunt u de grootte van het logbestand in KB wijzigen, de standaardwaarde is 20 MB.

Opmerking: de standaardinstelling is prima voor de meeste doeleinden.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 18

Bronmonitor

De Windows 7 Resource Monitor biedt een snel overzicht van het algehele CPU-, schijf-, netwerk- en geheugengebruik in één gebruiksvriendelijke interface. Je kunt het zien als een meer gedetailleerde versie van Taakbeheer.

Om de resourcemonitor te openen, drukt u op de Win + R-toetsenbordcombinatie om een ​​uitvoeringsvenster te openen, typt u resmon en drukt u op enter.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 19

De standaardvensters verschijnen met het tabblad Overzicht weergegeven. Op het tabblad Overzicht ziet u de vier bewaakte bronnen: CPU, schijf, netwerk en geheugen.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 20

De bronmonitor is erg handig voor die momenten waarop uw computer plotseling traag wordt.

Betrouwbaarheidsmonitor

Reliability Monitor is een geavanceerd hulpmiddel dat hardware- en softwareproblemen en andere wijzigingen aan uw computer meet. Om de betrouwbaarheidsmonitor te openen, drukt u op de Win + R-toetsenbordcombinatie om een ​​run-box te openen, typt u perfmon /rel en drukt u op enter.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 21

U wordt begroet met een grote grafiek die de algehele betrouwbaarheid van uw systeem in de afgelopen week of zo weergeeft. U krijgt een systeemstabiliteitsbeoordeling op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 de slechtste is en 10 de beste.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 22

Naarmate de tijd verstrijkt, zult u merken dat de beoordeling op mijn machine steeds lager wordt, maar u zult ook merken dat er twee fouten op de kaart staan. Om de opgetreden fouten te bekijken, selecteert u gewoon de dag.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 23

In de bovenstaande schermafbeelding ziet u een kritieke gebeurtenis, vastgelegd vanwege een stroomstoring, waardoor de betrouwbaarheid van mijn systeem aanzienlijk is verminderd. Het lijkt erop dat er eerder vandaag nog een fout is opgetreden. Laten we het ook eens bekijken.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 24

Het lijkt weer een stroomstoring. Het lijkt erop dat ik moet investeren in een UPS-eenheid. Zoals u kunt zien, kan de betrouwbaarheidsmonitor zeer nuttig zijn voor het volgen van trends in systeemgedrag.

Prestatie monitor

Met de Windows Performance Monitor kunt u de prestaties van een lokale of een externe computer op het netwerk meten, zowel in realtime als door loggegevens te verzamelen voor latere analyse.

De prestatiemeter openen

Om de Prestatiemeter te openen, drukt u op de Win + R-toetsenbordcombinatie om het dialoogvenster Uitvoeren te openen, typt u perfmon en drukt u op Enter.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 25

Zodra de MMC-console is geopend, vouwt u het item Monitoring Tools uit in de consolestructuur en selecteert u Performance Monitor.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 26

Een van de geweldige dingen van de prestatiemonitor is dat u hiermee realtime prestatie-informatie grafisch kunt bekijken. Het doet dit door het gebruik van prestatiemeteritems. Prestatiemeteritems zijn metingen van hoe iets presteert op een bepaald moment, en prestatiemeteritems kunnen worden opgenomen in het besturingssysteem of als onderdeel van een toepassing. Een voorbeeld van wat een prestatiemeteritem zou kunnen meten, is hoeveel tijd de CPU besteedt aan het reageren op systeemverzoeken, zoals hieronder te zien is.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 27

Om een ​​prestatiemeter toe te voegen, klikt u op de groene knop Toevoegen.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 28

Kies vervolgens de prestatiemeteritems die u wilt toevoegen door ze te selecteren en op de knop Toevoegen te klikken.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 29

Er zijn letterlijk duizenden tellers, maar degene die ik hierboven heb toegevoegd, zijn de belangrijkste om te onthouden voor het examen. Hier is een korte uitleg van elk:

verwerker

De volgende prestatiemeteritems zijn handig voor het oplossen van CPU-problemen en zijn beschikbaar in het gedeelte Processor:

 • % Processortijd: dit laat zien hoeveel tijd de CPU besteedt aan het reageren op systeemverzoeken.
 • Interrupts/sec: dit meet het gemiddelde aantal hardware-interrupts dat elke seconde door de processor wordt ontvangen.

Geheugen

De volgende prestatiemeteritems zijn handig voor het oplossen van geheugenproblemen en zijn beschikbaar in de sectie Geheugen:

 • Beschikbare MBytes: dit meet de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is om processen op de computer uit te voeren.
 • Pagina's/sec: Dit toont u het aantal harde fouten per seconde. Harde fouten zijn paginafouten die schijftoegang vereisen.

Fysieke schijf

De volgende prestatiemeteritems zijn handig voor het oplossen van fysieke schijfbeperkingen en zijn beschikbaar in de sectie PhysicalDisk:

 • % Schijftijd: dit meet de hoeveelheid tijd die de schijf bezig is omdat deze lees- of schrijfverzoeken verwerkt.
 • Huidige schijfwachtrijlengte: dit toont u het aantal openstaande schijfverzoeken dat wacht om te worden verwerkt.

Logische schijf

Het volgende prestatiemeteritem is handig voor het oplossen van problemen met logische schijfbeperkingen en is beschikbaar in de sectie LogicalDisk:

 • % vrije ruimte: dit laat zien hoeveel vrije schijfruimte beschikbaar is.

Netwerkinterface

Het volgende prestatiemeteritem is handig voor het oplossen van netwerkproblemen en is beschikbaar in de sectie NetworkInterface:

 • Bytes Totaal/sec: dit toont u het totale aantal bytes dat is verzonden en ontvangen van uw netwerkinterface voor alle protocollen.

Zodra u al uw tellers hebt toegevoegd, kunt u al uw gegevens in realtime zien.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 30

Windows up-to-date houden

De enige uitzondering op mijn regel als het niet kapot is, repareert het niet, is het installeren van Windows Updates. Er zijn twee manieren waarop u Windows kunt bijwerken:

 • Internet gebruiken – Wanneer u een nieuwe Windows 7-pc koopt, is deze zo geconfigureerd dat als u ervoor kiest om Windows Updates in te schakelen, de updates zelf worden gedownload van de Microsoft-servers wanneer het tijd is om ze te installeren.

In tegenstelling tot wat, vraagt ​​u zich misschien af? Het antwoord is in tegenstelling tot het gebruik van Windows Server Update Services (WSUS).

 • WSUS – Wanneer u WSUS gebruikt, heeft u een centrale server die alle updates voor uw hele bedrijf downloadt, voor alle Microsoft-producten, niet alleen voor Windows. Wanneer het tijd is voor uw clientcomputers om updates te installeren, in plaats van 30.000 computers die verbinding maken met internet om dezelfde bestanden te downloaden, maken ze allemaal verbinding met de WSUS-server en installeren ze de updates met behulp van de lokale bandbreedte van uw netwerk. Je kunt je voorstellen dat dit enorme hoeveelheden bandbreedte bespaart, omdat de updates maar één keer worden gedownload.

Wijzigen waar u uw updates vandaan haalt

Hoewel het opzetten van een WSUS-server buiten het bereik van de examendoelstellingen valt, moet u zeker weten hoe u een Windows 7-client instelt om een ​​WSUS-server te gebruiken. Normaal gesproken hebt u ten minste tien clients tegen de tijd dat u WSUS gebruikt, dus u kunt dit het beste doen via een GPO. Dus ga je gang en druk op de Win + R-toetsenbordcombinatie om een ​​dialoogvenster Uitvoeren te openen, typ dan gpedit.msc en druk op enter.

Opmerking: onthoud dat we een groepsbeleidsobject instellen op één Windows 7-client. Meestal gebeurt dit op een centrale server en gekoppeld aan een OU die de machines in uw organisatie bevat, zodat u niet naar elke machine hoeft te gaan en hen te vertellen WSUS te gebruiken.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 31

Ga dan verder naar:

ComputerconfiguratieBeheersjablonenWindows-componentenWindows Update

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 32

Dubbelklik vervolgens op de instelling Intranet Microsoft-updateservicelocatie aan de rechterkant opgeven.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 33

Vervolgens moet u het beleid inschakelen en de URI van de WSUS-server invoeren.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 34

Dat is alles.

Instellingen voor Windows Update wijzigen

Opmerking: als u WSUS gebruikt, zult u deze instelling waarschijnlijk via Groepsbeleid bewerken in plaats van op elke client, zoals hieronder wordt weergegeven.

Open het menu Start en klik op het item Windows Update.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 35

Hier ziet u aan de linkerkant een link Instellingen wijzigen.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 36

Vanaf deze centrale locatie kunt u bijna elk aspect van Windows Updates wijzigen.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 37

Een ding om op te letten, is dat u het gedrag van Windows Update kunt wijzigen met behulp van de vervolgkeuzelijst.

geek-school-leerwindows-7--en-8211;-monitoring-prestaties-en-windows-up-to-date houden foto 38

Overzicht

Het is een lange tijd geweest, dus hier is een korte samenvatting:

 • Met de Windows Event Viewer kunt u logbestanden bekijken die belangrijke informatie bevatten over gebeurtenissen die op uw pc hebben plaatsgevonden.
 • Resource Monitor is een uitgebreidere versie van Taakbeheer waarmee we gedetailleerde informatie kunnen bekijken over wat er momenteel op uw computer gebeurt.
 • Met de Betrouwbaarheidsmonitor kunt u gemakkelijk trends identificeren die de betrouwbaarheid van uw pc verminderen.
 • Met de Windows Prestatiemeter kunt u aangepaste prestatiegegevens in realtime bekijken en prestatiegegevens bekijken die gedurende een bepaalde periode zijn bijgehouden.
 • Met Windows Updates blijft uw pc up-to-date met de nieuwste beveiligingspatches. Hoewel u de kant-en-klare Windows Update-configuratie in zeer kleine bedrijven zou kunnen gebruiken, zijn WSUS en Groepsbeleid de juiste keuze.

Huiswerk

 • Leer meer over en stel evenementabonnementen in met behulp van twee virtuele Windows 7-machines.
 • Leer hoe u gegevensverzamelaarsets gebruikt om prestatiegegevens in de loop van de tijd bij te houden met behulp van de prestatiemeter.

Naast het huiswerk van vandaag, moet u de volgende berichten lezen en vertrouwd raken met de kleine tips en trucs die u kunt gebruiken om de prestaties van uw computer te verbeteren. Deze maken ook deel uit van de examendoelen.

 • Lees het geweldige bericht van Chris Hoffman op het Windows Page File.
 • Leer hoe u de prestaties van uw computer kunt verbeteren met ReadyBoost.
 • Leer hoe u opstartprogramma's kunt uitschakelen met MSConfig.
 • Leer hoe u de energie-efficiëntie van uw computers kunt evalueren met powercfg
 • Lees hoe u van energiebeheerschema wisselt in Windows 7.

Als je vragen hebt, kun je me tweeten @taybgibb, of gewoon een reactie achterlaten.

Meer verhalen

Wat is er met DCPromo gebeurd in Windows Server 2012?

In eerdere versies van Windows Server zou u, nadat u de GUI had gebruikt om de Active Directory-binaire bestanden aan uw server toe te voegen, DCPromo gebruiken om uw server te promoveren tot een domeincontroller. DCPromo werd echter afgeschaft met de release van Server 2012.

Hoe u uw systeemmeldingen lokaal en op afstand kunt controleren met Growl voor Windows

Het Growl-meldingssysteem is iets dat bekend is bij Mac-gebruikers, maar het is ook beschikbaar voor Windows. Het is een ongelooflijk veelzijdige tool die kan worden gebruikt om systeem- en programmameldingen op verschillende manieren te bewaken, ook op afstand.

Geek Trivia: welke mascotte voor openbare dienstaankondigingen heeft zijn eigen postcode?

Denk je het antwoord te weten? Klik door om te zien of je gelijk hebt!

Stop met het gebruik van bestandskiezers - Versleep bestanden gewoon om ze te uploaden

Elke keer als ik iemand een bestandskiezer zie gebruiken om een ​​bestand te kiezen om te uploaden, schud ik mijn hoofd. Er is een veel eenvoudigere manier om het te doen - sleep het gewoon naar het uploadformulier. Dit werkt heel goed op bijna alle sociale-mediasites, maar het werkt zelfs op ouderwetse formulieren.

Hoe u app-licenties kunt synchroniseren op Windows 8

Heb je ooit een app in de Store gekocht om Windows je te laten vertellen dat je de app niet hebt gekocht wanneer je op een ander apparaat incheckt?

Week in Geek: Electronic Arts botst op SimCity-lancering, gamers in de war

Onze nieuwste editie van WIG staat vol met nieuwslinks over onderwerpen als nieuwe malware die zich voordoet als een beveiligingswaarschuwing van de Microsoft Digital Crimes Unit, Google leidt gebruikers van Picasa Webalbums om naar Google+ Foto's, Java's nieuwe malwarebescherming wordt ongedaan gemaakt vanwege oude -school aanval, en

Verplaats het Windows 8-startscherm van de ene monitor naar de andere

Als u een computer met meerdere monitoren met Windows 8 hebt, vraagt ​​u zich misschien af ​​waarom het startscherm in vredesnaam slechts één van de monitoren in beslag neemt. We kunnen dat niet uitleggen, maar we kunnen u wel vertellen hoe u het startscherm (of moderne apps) van de ene monitor naar de andere kunt verplaatsen.

Hoe u uw USB-drives versleutelt en met een wachtwoord beveiligt zonder extra software

BitLocker is een minder bekende technologie die in Windows is opgenomen en waarmee u zowel de inhoud van uw opslagmedia met een wachtwoord kunt beveiligen als versleutelen.

Desktop Fun: Railway Tracks Wallpaper Collection Series 2

Spoorwegen hebben vele doelen in ons dagelijks leven, zoals het vervoeren van mensen, grondstoffen, afgewerkte producten en meer - en dat alles terwijl onze steden en ons onderling verbonden blijven. Reis over deze 'wegen' van staal op je bureaublad met de tweede in onze serie Spoorwegbehangcollecties.

Geek Trivia: Wie was de enige civiele astronaut in het Gemini-ruimteprogramma?

Denk je het antwoord te weten? Klik door om te zien of je gelijk hebt!